Partnerům

Věříme, že garancí úspěchu v každém podnikání je spolehlivost.

Naši zákazníci nám důvěřují a my této důvěry velmi vážíme.

Proč spolupráce s HANSE Group s.r.o. je vhodnou a výhodou pro naše partnery?

HANSE to je v první řadě výrobky velmi vysoké kvality, o čemž svědčí výsledky četných laboratorních a terénních zkoušek, jakož i mezinárodní certifikáty kvality.

- Vysoké spotřební vlastnosti výrobků HANSE se zachovávají po celou dobu životnosti, což nám umožňuje realizovat speciální záruční programy.

- HANSE nabízí maximálně vhodné podmínky pro spolupráci: pružnou cenovou politiku a nejrůznější dodavatelské plány, informační a reklamní podporu, školení a motivace pracovníků, pomoc při práci s klienty. - HANSE propaguje výrobky společně s Vámi pomocí celé řady reklamních nástrojů a akcí: informační podpora, společné reklamní akce, semináře, reklamní materiály, suvenýry, veletržní vybavení.

- Sortiment HANSE se neustále rozvíjí v souladu s výsledky probíhajících výzkumů evropského vozového parku, stejně jako sekundárního trhu s autodíly. V důsledku toho se v nomenklatuře každý měsíc objevují nové výrobky.